gun from Pakistan

 • Daudsons Regal
 • Daudsons Regal

Daudsons Regal

Brand name: Daudsons Armoury

 • Shotgun Type :

  Side by side

 • Caliber :

  12

 • Daudsons Royal
 • Daudsons Royal

Daudsons Royal

Brand name: Daudsons Armoury

 • Shotgun Type :

  Side by side

 • Caliber :

  12

 • Daudsons Shooter 3 Shot
 • Daudsons Shooter 3 Shot

Daudsons Shooter 3 Shot

Brand name: Daudsons Armoury

 • Shotgun Type :

  Pump action

 • Caliber :

  12

 • Daudsons Shooter 5 Shot
 • Daudsons Shooter 5 Shot

Daudsons Shooter 5 Shot

Brand name: Daudsons Armoury

 • Shotgun Type :

  Pump action

 • Caliber :

  12

 • Daudsons Shooter 7 Shot
 • Daudsons Shooter 7 Shot

Daudsons Shooter 7 Shot

Brand name: Daudsons Armoury

 • Shotgun Type :

  Pump action

 • Caliber :

  12

 • Daudsons Trushot.
 • Daudsons Trushot.

Daudsons Trushot.

Brand name: Daudsons Armoury

 • Pistol type :

  Semi-automatic

 • Caliber :

  9×19mm Parabellum

 • J.WOODWARDS HAND MADE SXS.
 • J.WOODWARDS HAND MADE SXS.
 • Shotgun Type :

  Side by side

 • Caliber :

  36 (.410)

 • Norinco CQ-A M4-Style
 • Norinco CQ-A M4-Style
 • Rifle type :

  Semi-automatic, AR Type

 • Caliber :

  .223 Rem

 • PAC Box Lock Greener.
 • PAC Box Lock Greener.
 • PAC Box Lock Greener.

PAC Box Lock Greener.

Brand name: Peshawar Arms Company

 • Shotgun Type :

  Side by side

 • Caliber :

  12

 • PAC Box Lock.
 • PAC Box Lock.
 • PAC Box Lock.

PAC Box Lock.

Brand name: Peshawar Arms Company

 • Shotgun Type :

  Side by side

 • Caliber :

  12

 • PAC Double Barrel.
 • PAC Double Barrel.
 • PAC Double Barrel.
 • PAC Double Barrel.

PAC Double Barrel.

Brand name: Peshawar Arms Company

 • Shotgun Type :

  Side by side

 • Caliber :

  36 (.410)

 • PAC Pump Action.
 • PAC Pump Action.
 • PAC Pump Action.

PAC Pump Action.

Brand name: Peshawar Arms Company

 • Shotgun Type :

  Pump action

 • Caliber :

  12

 • PAC Semi Auto.
 • PAC Semi Auto.
 • PAC Semi Auto.

PAC Semi Auto.

Brand name: Peshawar Arms Company

 • Shotgun Type :

  Semi-automatic

 • Caliber :

  12

 • PAC Z9
 • PAC Z9
 • Pistol type :

  Semi-automatic

 • Caliber :

  9×19mm Parabellum

 • PAKISTAN ORDNANCE AA MG 12.7mm Type 54
 • PAKISTAN ORDNANCE AA MG 12.7mm Type 54
 • Rifle type :

  Full-automatic

 • Caliber :

  12.7x108mm

 • PAKISTAN ORDNANCE ACSR DMR MK 1
 • PAKISTAN ORDNANCE ACSR DMR MK 1
 • Rifle type :

  Semi-automatic

 • Caliber :

  .308 Win

 • PAKISTAN ORDNANCE G3A3
 • PAKISTAN ORDNANCE G3A3

PAKISTAN ORDNANCE G3A3

Brand name: PAKISTAN ORDNANCE FACTORIES

 • Rifle type :

  Semi-automatic, Full-automatic

 • Caliber :

  .308 Win

 • PAKISTAN ORDNANCE G3A3 & G3P4
 • PAKISTAN ORDNANCE G3A3 & G3P4
 • Rifle type :

  Semi-automatic, Full-automatic

 • Caliber :

  .308 Win

 • PAKISTAN ORDNANCE G3P4
 • PAKISTAN ORDNANCE G3P4

PAKISTAN ORDNANCE G3P4

Brand name: PAKISTAN ORDNANCE FACTORIES

 • Rifle type :

  Semi-automatic, Full-automatic

 • Caliber :

  .308 Win

 • PAKISTAN ORDNANCE MG3 (MG1A3)
 • PAKISTAN ORDNANCE MG3 (MG1A3)

PAKISTAN ORDNANCE MG3 (MG1A3)

Brand name: PAKISTAN ORDNANCE FACTORIES

 • Rifle type :

  Semi-automatic, Full-automatic

 • Caliber :

  .308 Win

 • PAKISTAN ORDNANCE MP5A2/P3
 • PAKISTAN ORDNANCE MP5A2/P3
 • Caliber :

  9×19mm Parabellum

 • Rifle type :

  Semi-automatic, Full-automatic

 • PAKISTAN ORDNANCE PSR 90
 • PAKISTAN ORDNANCE PSR 90

PAKISTAN ORDNANCE PSR 90

Brand name: PAKISTAN ORDNANCE FACTORIES

 • Rifle type :

  Semi-automatic, Full-automatic

 • Caliber :

  .308 Win

 • PAKISTAN ORDNANCE PSR 90.
 • PAKISTAN ORDNANCE PSR 90.
 • Rifle type :

  Semi-automatic

 • Caliber :

  .308 Win

 • PAKISTAN ORDNANCE SMG MP5A2
 • PAKISTAN ORDNANCE SMG MP5A2
 • Rifle type :

  Semi-automatic, Full-automatic

 • Caliber :

  9×19mm Parabellum