Zira Silah (ZİRA SİLAH SANAYİ VE TİC. A.Ş.) - products

 • Akdal MINI 06
 • Akdal MINI 06
 • Pistol type :

  Semi-automatic

 • Caliber :

  22LR

 • Akdal 38 MAGNUM REVOLVER.
 • Akdal 38 MAGNUM REVOLVER.
 • Revolver type :

  Double Action

 • Caliber :

  4mm Flobert

 • Akdal 38 REVOLVER.
 • Akdal 38 REVOLVER.
 • Revolver type :

  Double Action

 • Caliber :

  4mm Flobert

 • Akdal F92.
 • Akdal F92.
 • Pistol type :

  Semi-automatic

 • Caliber :

  9×19mm Parabellum

 • Akdal GHOST TR-01.
 • Akdal GHOST TR-01.
 • Pistol type :

  Semi-automatic

 • Caliber :

  9×19mm Parabellum

 • Akdal GHOST TR-02.
 • Akdal GHOST TR-02.
 • Pistol type :

  Semi-automatic

 • Caliber :

  9×19mm Parabellum

 • Akdal GHOST TR-02 Green.
 • Akdal GHOST TR-02 Green.
 • Pistol type :

  Semi-automatic

 • Caliber :

  9×19mm Parabellum

 • Akdal MINI 03.
 • Akdal MINI 03.
 • Pistol type :

  Semi-automatic

 • Caliber :

  25 ACP

 • Akdal AIR RIFLE
 • Akdal AIR RIFLE
 • Airgun Cailbers :

  4,5mm /.177, 5,5mm /.22

 • Akdal FSM 1453
 • Akdal FSM 1453
 • Shotgun Type :

  Semi-automatic

 • Caliber :

  12

 • Akdal FSM 1071
 • Akdal FSM 1071
 • Shotgun Type :

  Pump action

 • Caliber :

  12

 • Akdal MKA 1919
 • Akdal MKA 1919
 • Shotgun Type :

  Semi-automatic, AR Type

 • Caliber :

  12

 • Akdal AIR PISTOL
 • Akdal AIR PISTOL
 • Airgun Cailbers :

  4,5mm /.177

 • MINI08 BLANK FIRING GUN
 • MINI08 BLANK FIRING GUN
 • Pistol type :

  Semi-automatic

 • Caliber :

  8 mm Blank

 • TR17 Blank Firing Gun
 • TR17 Blank Firing Gun
 • Pistol type :

  Semi-automatic

 • Caliber :

  9 mm P.A

 • MINI09 BLANK FIRING GUN
 • MINI09 BLANK FIRING GUN
 • Pistol type :

  Semi-automatic

 • Caliber :

  9 mm P.A

 • TR92-02 BLANK FIRING GUN
 • TR92-02 BLANK FIRING GUN
 • Pistol type :

  Semi-automatic

 • Caliber :

  9 mm PAK

 • TR34
 • TR34
 • Pistol type :

  Semi-automatic

 • Caliber :

  9 mm PAK

 • TR92
 • TR92
 • Pistol type :

  Semi-automatic

 • Caliber :

  9 mm PAK

 • AIR PISTOL..
 • AIR PISTOL..
 • Airgun Cailbers :

  4,5mm /.177

 • Power Source :

  Spring-piston

 • ASTAR
 • ASTAR
 • Pistol type :

  Semi-automatic

 • Caliber :

  9 mm PAK

 • C06
 • C06
 • Pistol type :

  Semi-automatic

 • Caliber :

  9 mm PAK

 • CLASS
 • CLASS
 • Pistol type :

  Semi-automatic

 • Caliber :

  9 mm PAK

 • COMPACT
 • COMPACT
 • Pistol type :

  Semi-automatic

 • Caliber :

  9 mm PAK