SAKO Oy - products

 • Tikka T3 CTR
 • Tikka T3 CTR

Tikka T3 CTR

Brand name: Tikka

 • Rifle type :

  Bolt Action

 • Caliber :

  .260 Remington, .308 Win

 • Sako 85 VARMINT
 • Sako 85 VARMINT

Sako 85 VARMINT

Brand name: Sako

 • Rifle type :

  Bolt Action

 • Caliber :

  .204 Ruger, .22-250 Rem, .222 Rem, .243 Win, .308 Win

 • Sako 85 SYNTHETIC STAINLESS
 • Sako 85 SYNTHETIC STAINLESS
 • Rifle type :

  Bolt Action

 • Caliber :

  Other, .22-250 Rem, .243 Win, .260 Remington, .308 Win, 7mm-08 Remington

 • Sako 85 FINNLIGHT
 • Sako 85 FINNLIGHT

Sako 85 FINNLIGHT

Brand name: Sako

 • Rifle type :

  Bolt Action

 • Caliber :

  Other, .243 Win, .25-06 Rem, .260 Remington, .270 Win, .270 WSM, 30-06 Springfield, .308 Win

 • Tikka T3 Laminated Stainless
 • Tikka T3 Laminated Stainless
 • Rifle type :

  Bolt Action

 • Caliber :

  .243 Win, .25-06 Rem, .270 Win, .270 WSM, 30-06 Springfield, .300 WinMag, .300 WSM, .308 Win, .338 Win Mag, 7mm Rem Mag

 • Sako 85 L 90 Anniversary Serie
 • Sako 85 L 90 Anniversary Serie
 • Rifle type :

  Bolt Action

 • Caliber :

  .375 H&H

 • Sako Quad Range
 • Sako Quad Range

Sako Quad Range

Brand name: Sako

 • Rifle type :

  Bolt Action

 • Caliber :

  .17 HMR, .22 LR, .22 WMR, .17 HM2

 • Sako A7 TECOMATE
 • Sako A7 TECOMATE

Sako A7 TECOMATE

Brand name: Sako

 • Rifle type :

  Bolt Action

 • Caliber :

  .270 WSM, .300 WSM

 • Sako 85 Long Range
 • Sako 85 Long Range
 • Rifle type :

  Bolt Action

 • Caliber :

  .300 WinMag, .338 Lapua

 • Tikka T3 Varmint
 • Tikka T3 Varmint

Tikka T3 Varmint

Brand name: Tikka

 • Rifle type :

  Bolt Action

 • Caliber :

  Other, .204 Ruger, .22-250 Rem, .222 Rem, .223 Rem, .243 Win, .260 Remington, .308 Win, 7mm Rem Mag, 7mm-08 Remington

 • Tikka T3 Battue Lite
 • Tikka T3 Battue Lite
 • Rifle type :

  Bolt Action

 • Caliber :

  30-06 Springfield, .300 WinMag, .300 WSM, .308 Win, 338 Federal, 8x57, 7x64, 9.3x62mm Mauser

 • Tikka T3x Lite Roughtech
 • Tikka T3x Lite Roughtech
 • Rifle type :

  Bolt Action

 • Caliber :

  .270 Win, .270 WSM, .300 WinMag, .300 WSM, .308 Win, 7mm Rem Mag, 6.5 Creedmoor

 • Tikka Hunter Stainless
 • Tikka Hunter Stainless
 • Rifle type :

  Bolt Action

 • Caliber :

  Other, .204 Ruger, .222 Rem, .223 Rem, .223 Rem, 30-06 Springfield, .308 Win

 • Sako 85 XL 90 Limited Anniversary Edition
 • Sako 85 XL 90 Limited Anniversary Edition
 • Rifle type :

  Bolt Action

 • Caliber :

  450 Rigby

 • Tikka T3 Hunter Left Hand
 • Tikka T3 Hunter Left Hand
 • Rifle type :

  Bolt Action

 • Caliber :

  .243 Win, .260 Remington, .270 Win, 30-06 Springfield, .300 WinMag, .308 Win, 6.5x55, 7mm Rem Mag, 7mm-08 Remington

 • Tikka T3x TAC A1
 • Tikka T3x TAC A1

Tikka T3x TAC A1

Brand name: Tikka

 • Rifle type :

  Bolt Action

 • Caliber :

  .260 Remington, .308 Win, 6.5 Creedmoor

 • Tikka T3x Compact Tactical Rifle
 • Tikka T3x Compact Tactical Rifle
 • Rifle type :

  Bolt Action

 • Caliber :

  .260 Remington, .308 Win, 6.5 Creedmoor

 • Tikka T3 Forest
 • Tikka T3 Forest

Tikka T3 Forest

Brand name: Tikka

 • Rifle type :

  Bolt Action

 • Caliber :

  Other, .22-250 Rem, .222 Rem, .243 Win, .25-06 Rem, 30-06 Springfield, .308 Win, 6.5x55

 • Tikka T3 Lite Adjustable
 • Tikka T3 Lite Adjustable
 • Rifle type :

  Bolt Action

 • Caliber :

  Other, .204 Ruger, .22-250 Rem, .222 Rem, .223 Rem, 30-06 Springfield, .308 Win

 • Sako A7 Big Game W/Roughtech Stock
 • Sako A7 Big Game W/Roughtech Stock
 • Rifle type :

  Bolt Action

 • Caliber :

  .270 Win, 30-06 Springfield, .300 WinMag, .308 Win, 7mm-08 Remington

 • Sako TRG-22
 • Sako TRG-22

Sako TRG-22

Brand name: Sako

 • Rifle type :

  Bolt Action

 • Caliber :

  .308 Win

 • Sako Quad Heavy Barrel
 • Sako Quad Heavy Barrel
 • Rifle type :

  Bolt Action

 • Caliber :

  .17 HMR, .22 LR, .22 WMR, .17 HM2

 • Sako Quad Hunter Pro
 • Sako Quad Hunter Pro
 • Rifle type :

  Bolt Action

 • Caliber :

  .17 HMR, .22 LR, .22 WMR, .17 HM2

 • Sako Quad Synthetic
 • Sako Quad Synthetic
 • Rifle type :

  Bolt Action

 • Caliber :

  .17 HMR, .22 LR, .22 WMR, .17 HM2