Hello everyone 👋

To make purchases and use the full site services, register or login your account

  • Ceska Zbrojovka a.s.

Ceska Zbrojovka a.s.

Company:

Ceska Zbrojovka a.s.

Type of company:

Manufacturer (own production)

Country:

Czech Republic

Languages:

English

About Company

     

Historie a proměny České zbrojovky a.s.

O výstavbě zbrojního závodu v Uherském Brodě bylo rozhodnuto v polovině roku 1936. Po jednáních ministerstva národní obrany se zbrojařskými koncerny rozhodla Nejvyšší rada obrany státu o přemisťování průmyslu důležitého pro obranu státu daleko do vnitrozemí. Při složitých jednáních o přemísťování důležitých vojenských programů se také jednalo o České zbrojovce ve Strakonicích, kde se vyráběl letecký kulomet vzor LK 30, raketová pistole, armádní pistole a další programy.

                   

                                                      

                                                           Místo vybrané pro výstavbu továrny                                                                           Stavba nové haly

Uherskobrodská městská rada schvaluje dne 22. července 1936 stavbu nového závodu s podmínkami podle uzavřené kupní smlouvy pozemků mezi městem Uherský Brod a Českou zbrojovkou Strakonice. Dne 28. července 1936 je proveden první výkop a tím zahájena výstavba nového závodu v Uherském Brodě.

 

                                                      

                                                                         Továrna v roce 1942                                                                    První expedice vzduchovek 1945

Česká zbrojovka ve Strakonicích, od 1. července 1936 nakupuje stroje a zařízení domácí i zahraniční výroby pro nový závod v Uherském Brodě. A tak můžeme konstatovat, že nový závod pro dva tisíce zaměstnanců byl skutečně postaven a uveden do provozu za 16 týdnů, t.j. od 28. července do 28. listopadu 1936. 

 

                                                      

                                                           Úřednictvo České zbrojovky z roku 1939                                                        Původní vrátnice z roku 1942

 

Proměny

 

     27.6.1936 - založení České zbrojovky v Uherském Brodě jako pobočný závod České zbrojovky a. s. Strakonice

      1.1.1950 - založeno Přesné strojírenství, národní podník, Uherský Brod, jako organizační součást generálního ředitelství Přesné strojírenství v Praze 

   1.4.1958 - podnik organizačně začleněn pod Závody říjnové revoluce, národní podnik Vsetín, závod 05 Uherský Brod

   1.7.1965 - podnik začleněn pod generální ředitelství VHJ Zbrojovka Brno pod názvem Přesné strojírenství, národní podnik, Uherský Brod

 

  1.1.1983 - podnik začleněn do koncernu Agrozet Brno, pod názvem Agrozet, koncernový podnik, Uherský Brod

   1.5.1992 - založena Česká zbrojovka, akciová společnost, Uherský Brod

 

Claim this company account
Home
Catalog
Messages
Requests
Profile